genetické poradenství

Genetické poradenství je odborné poradenství jednotlivcům (nebo jejich rodinným příslušníkům), kteří jsou postiženi nebo ohroženi genetickými poruchami. Cílem genetického poradenství je usnadnit člověku porozumění důsledkům konkrétní genetické poruchy a pomoci mu při rozhodování o případných lékařských zákrocích nebo jiných záležitostech, které se často přímo týkají postiženého člověka nebo jeho rodiny.

Genetické poradenství obvykle navazuje na genetické vyšetření; vyšetření provádí a poradenství poskytuje odborník v oboru lékařské genetiky.

Viz také genetika.