trávicí enzymy

Trávicí enzymy jsou proteiny, které napomáhají rozkladu některých živin na menší molekuly. Příklady trávicích enzymů jsou amylázy, lipázy či pepsin.

Viz také trávení, enzymy, trávicí systém.