onkogen

Onkogen je gen, který může vyvolat vznik zhoubného nádoru. Za normálních okolností špatně fungující buňky podléhají apoptóze (programované buněčné smrti). Onkogen však může způsobit, že buňka předurčená k apoptóze přežije – a místo toho, aby zanikla, se naopak množí. Onkogeny obecně vznikají mutací protoonkogenů.

Zhoubný nádor obvykle nevzniká v důsledku působení jediného onkogenu, nýbrž společným působením většího množství onkogenů či ztrátou (nebo výrazným omezením) funkce tumor-supresorových genů.