drenáž

Drenáž je systematické odvádění tekutin a výpotků z rány, vředu nebo dutiny (nejčastěji po úrazu nebo po operaci). Správně provedená drenáž umožňuje odtékání krve, hnisu nebo jiných tekutin, které by komplikovaly hojení, pokud by se v ráně hromadily.

Viz také drén a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz drenáž.