drenáž

Drenáž je systematické odvádění tekutin a výpotků z rány, vředu nebo dutiny (nejčastěji po úrazu nebo po operaci). Správně provedená drenáž umožňuje odtékání krve, hnisu nebo jiných tekutin, které by komplikovaly hojení rány, pokud by se v ní hromadily.

Viz také drén.