osmotický tlak

Osmotický tlak je tlak, který existuje mezi dvěma kapalinami vzájemně oddělenými tzv. polopropustnou membránou. Rozpouštědlo proudí ze strany s nižší koncentrací částic (molekul) na stranu s vyšší koncentrací částic (molekul). Samotné částice (molekuly) nemohou membránou projít. To má velký význam v biologii, potažmo v lékařství, neboť biologické membrány se chovají jako polopropustné membrány. Osmotický tlak hraje zásadní roli při transportu látek v těle a při správném fungování krevních buněk.