myometrium

Myometrium (lat. tunica muscularis uteri) je silná prostřední vrstva dělohy, která je tvořena děložní svalovinou a je bohatá na krevní cévy.

Obrázek: Děloha, děložní hrdlo a část pochvy – schematický nákres. (Zdroj: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body, Bartleby.com: Gray's Anatomy, Plate 1167. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1420450)

Viz také perimetrium, endometrium.