nozokomiální infekce

Nozokomiální infekce neboli infekce spojené se zdravotní péčí jsou infekce vzniklé v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení nebo s vystavením zdravotnickým procedurám či léčbě.

Viz také infekce.