nozokomiální infekce

Nozokomiální infekce neboli infekce spojené se zdravotní péčí jsou onemocnění nebo patologické stavy vyvolané infekčními agens (nejčastěji patogenními mikroorganismy – bakteriemi, viry) nebo jejich produkty (např. toxiny), vzniklé v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení nebo s vystavením zdravotnickým procedurám či léčbě.