mineralizace kostí

Mineralizace kostí je proces ukládání minerálních látek do vnitřní struktury kosti. Při mineralizaci kostí hrají významnou roli osteoblasty, které produkují krystaly fosforečnanu vápenatého. Normální kost se skládá z 50 až 70 % minerálních látek, 20 až 40 % organické hmoty, 5 až 10 % vody a méně než 3 % lipidů. Hlavními minerálními látkami, které se v kosti nacházejí, jsou vápník a fosfor; zároveň se při mineralizaci do kostí ukládá menší množství uhličitanů a hořčíku. Minerální složku kosti tvoří převážně hydroxyapatit, který má chemický vzorec Ca10(PO4)6(OH)2.