osteoblasty

Osteoblasty jsou jedním ze čtyř typů kostních buněk. Osteoblasty se podílejí na tvorbě kostí, a jsou přítomny na povrchu kosti v podobě tenké vrstvičky buněk s krátkými výběžky. Tyto buňky ukládají na povrch kosti materiál, ve kterém krystalizují soli vápníku. Osteoblasty se nakonec mohou změnit v osteocyty.

Obrázek: Čtyři typy kostních buněk: osteoprogenitorové buňky, osteoblasty, osteocyty a osteoklasty. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také osteo-, kostní buňky.

Související příspěvky: