osteoblasty

Osteoblasty jsou buňky, které se podílejí na tvorbě kostí. Osteoblasty jsou přítomny na povrchu kosti v podobě tenké vrstvičky buněk s krátkými výběžky. Tyto buňky ukládají na povrch kosti materiál, ve kterém krystalizují soli vápníku. Osteoblasty se nakonec mohou změnit v osteocyty.