svalové dystrofie

Svalové dystrofie (angl. muscular dystrophies) představují poměrně různorodou skupinu vzácných dědičných onemocnění, která způsobují postupnou svalovou slabost a degradaci kosterních svalů v průběhu času. Tyto poruchy se liší tím, které svaly jsou primárně postiženy, jaká je míra svalové slabosti, jak rychle se zhoršují a kdy začínají příznaky. Některé typy svalových dystrofií jsou spojeny rovněž s potížemi v jiných částech těla.

Člověk, kterému byla diagnostikována svalová dystrofie, je označován jako muskulární dystrofik.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz svalová dystrofie.