anticholinergika

Anticholinergika jsou léky, které blokují účinek acetylcholinu, a to v synapsích centrálního nervového systému i periferního nervového systému.

Anticholinergika zejména inhibují parasympatikus tak, že blokují vazbu acetylcholinu na jeho receptor na povrchu nervových buněk. Nervová vlákna parasympatiku jsou zodpovědná za mimovolní pohyby hladkého svalstva, které se nachází v trávicím traktu, močových cestách, dýchacích cestách, potních žlázách a mnoha dalších částech těla.

Viz také anti-.