organela

Organela je specializovaná část buňky, které zajišťuje konkrétní funkci. Cytoplazma zpravidla obsahuje asi devět typů organel, z nichž každá má jinou funkci a je nezbytná pro přežití buňky. Mezi organely se řadí ribozomy, drsné endoplazmatické retikulum, hladké endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, lyzozomy, peroxizomy, cytoskelet, centrozom a centrioly. Až na několik málo výjimek se ve všech buňkách lidského těla vyskytují stejné druhy organel. Pokud však určitá buňka vykonává nějakou zvláštní tělesnou funkci, jsou v ní přítomny zejména ty organely, které se na této funkci podílejí. Proto jsou v některých buňkách určité organely vyvinuty výrazněji než v buňkách jiných.

Poznámka: Výraz „organela“ doslova znamená „maličký orgán“. Vychází to z analogie s lidským tělem, které obsahuje specializované orgány.