inhalátor

Inhalátor je zdravotnický prostředek, který se používá k dodávání léků do plic prostřednictvím inhalace. Podávání léčiv v inhalační formě má dvě velké výhody: zaprvé se lék dostane přímo do požadovaného místa účinku, zadruhé je možné podávat menší dávky než při užívání v tabletách (a tím omezovat případné vedlejší účinky).

Existuje široká škála inhalátorů, které se běžně používají při léčbě různých onemocnění, přičemž mezi nejvýznamnější patří astma a chronická obstrukční plicní nemoc.

Mezi běžné typy inhalátorů se řadí:

  • tlakové aerosolové dávkovače (někdy se používá zkratka MDI z anglického názvu metered-dose inhaler, případně zkratka pMDI z anglického názvu pressurised metered-dose inhaler),
  • inhalátory pro práškovou formu léku neboli práškové inhalátory (zkratka DPI z anglického názvu dry-powder inhaler),
  • elektrické nebulizátory („zmlžovače“; zkratka SMI z anglického názvu soft-mist inhaler).

Obecně platí, že dospělí, dospívající a děti primárně používají tlakové aerosolové dávkovače (MDI) nebo práškové inhalátory (DPI). Elektrické nebulizátory (SMI) se používají především u pacientů, kteří si nedokážou lék dávkovat sami (kojenci, pacienti v bezvědomí).