perzistentní

Perzistentní znamená „trvalý“, „přetrvávající“. Příklady:

Opakem perzistentního je intermitentní.