intermitentní

Intermitentní znamená „občasný“, „přerušovaný“, „přerývaný“ nebo „nesouvislý“. Příklady:

Opakem intermitentního je perzistentní.

Vyhledat „intermitentní“ na NZIP