intermitentní

Intermitentní znamená „občasný“, „přerušovaný“, „přerývaný“ nebo „nesouvislý“. Příklady:

Opakem intermitentního je perzistentní nebo kontinuální (podle kontextu).

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz intermitentní.