rovnováha

Rovnováha má v souvislosti s lékařstvím několik různých významů: