srdeční tamponáda

Srdeční tamponáda je akutní, život ohrožující stav, kdy se v osrdečníkové dutině nahromadí tak velké množství tekutiny, že ta „utlačuje“ srdce a znemožňuje jeho normální fungování. Není-li včas poskytnuta odborná lékařská pomoc, následují vážné komplikace (plicní edém, šok) a postižený záhy poté umírá.