plicní edém

Plicní edém je nahromadění tekutiny ve tkáni tvořící plíce a následně i v plicních sklípcích (tzn. v prostorách, které jsou za normálních okolností vyplněny vzduchem). Důsledkem je zhoršená výměna plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) a může dojít i k respiračnímu selhání, v nejtěžších případech i k srdeční zástavě. Plicní edém může vzniknout při levostranném srdečním selhání nebo i z mnoha jiných příčin (akutní poškození ledvin, šok atd.).
Vyhledat „plicní edém“ na NZIP