akutní stav

Pod pojmem akutní stav se rozumí náhlý nebo naléhavý stav, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Většina akutních stavů vyžaduje lékařskou péči.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Akutní stavy u dětí