respirační selhání

Respirační selhání je akutní, život ohrožující stav, kdy dýchací systém nedokáže zajistit dostatečnou výměnu plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) v plicích.

Viz také respirační.