neuropsychologie

Neuropsychologie je interdisciplinární vědní obor, který využívá poznatků neurologie a psychologie. Zabývá se výzkumem, jak mozek i ostatní části nervového systému ovlivňují kognitivní funkce a chování člověka. Nejedná se o lékařský obor, nýbrž o odvětví psychologie.

Odvozené přídavné jméno je neuropsychologický.

Viz také neur(o)-, psychologie.