interdisciplinární

Interdisciplinární znamená „využívající vědeckých poznatků a metod různých lékařských či jiných oborů“. Například v interdisciplinárním týmu, který pečuje o pacienty s cévní mozkovou příhodou, jsou zastoupeni lékaři různých specializací (zejména neurolog a radiolog, případně internista) i někteří nelékařští zdravotničtí pracovníci (například fyzioterapeut, klinický logoped či ergoterapeut).