klinický psycholog

Klinický psycholog provádí psychodiagnostická a psychoterapeutická vyšetření při léčbě duševních poruch a onemocnění, při rehabilitaci a při přípravě pacienta na lékařské zákroky.

Práce klinického psychologa se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také klinický, psychologie, psycholog ve zdravotnictví.