psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví provádí bez indikace lékaře činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie pod odborným dohledem klinického psychologa.

Práce psychologa ve zdravotnictví se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také psychologie, klinický psycholog.