koncovka -ologie

-ologie je přípona, která znamená „obor studia“. Obvykle se kombinuje s cizím názvem orgánu či jiné tělní struktury, kterou se daný lékařský obor zabývá. Příklady: