logoped ve zdravotnictví

Logoped ve zdravotnictví se v rámci diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní a dispenzární péče zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti osob všech věkových kategorií, a to pod odborným dohledem klinického logopeda.

Práce logopeda ve zdravotnictví se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také klinický logoped, logopedie.