klinický logoped

Klinický logoped provádí diagnostikační a terapeutickou činnost s pacienty postiženými poruchami a vadami komunikačního procesu.

Práce klinického logopeda se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také logoped ve zdravotnictví.

Vyhledat „klinický logoped“ na NZIP