protrombinový čas

Protrombinový čas neboli PT (zkratka pochází z anglického názvu prothrombin time) je jedna z hodnot získaných při laboratorním vyšetření krevní srážlivosti. Je to doba (uváděná v sekundách), za jakou se vytvoří sraženina v odebraném vzorku pacientovy krve, do které byly při zahájení testu přidány určité látky (činidla). Normální (fyziologický) protrombinový čas je 12–15 sekund.