prediktor

Prediktor v lékařských textech znamená nějaký laboratorní nález (či obecně jiný popis aktuálního pacientova stavu), který může s jistou pravděpodobností „předpovědět“ nějaký další jev, onemocnění apod. Například: