peroperační

Peroperační znamená „podávaný, prováděný nebo probíhající během operace“. Například peroperační staging znamená „zjišťování rozsahu nádorového onemocnění v těle, které je prováděno ještě během operace“.