rekonstrukce

Rekonstrukce je odborný výraz pro „znovuvytvoření“ něčeho, co bylo poškozeno nebo zničeno. Příkladm je rekonstrukce prsu po rozsáhlé operaci, kterou žena podstoupila kvůli zhoubnému nádoru prsu.