rekonstrukce

Rekonstrukce je odborný výraz pro „znovuvytvoření“ něčeho, co bylo poškozeno, zničeno nebo záměrně odoperováno. Příkladem je rekonstrukce prsu po rozsáhlé operaci (mastektomii), kterou žena podstoupila kvůli karcinomu prsu.