mužský reprodukční systém

Mužský reprodukční systém je orgánový systém, který zajišťuje rozmnožování (reprodukci) u mužů. Mužský reprodukční systém je tvořen jednotlivými mužskými pohlavními orgány.

Viz také ženský reprodukční systém.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Onemocnění mužských pohlavních orgánů