prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevence kardiovaskulárních onemocnění je definována jako koordinovaný soubor akcí (na úrovni populace nebo jednotlivce) s cílem eliminovat nebo minimalizovat dopad srdečně-cévních onemocnění a s tím souvisejících postižení. V kontextu opatření zdravého životního stylu by vedle vyvážené stravy měla být zařazena pravidelná pohybová aktivita.

Viz také prevence, kardiovaskulární onemocnění.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Prevence kardiovaskulárních onemocnění