symptom

Symptom je odborný výraz pro příznak. Nahromadění typických příznaků (symptomů) lékaři označují jako syndrom.

Odvozené přídavné jméno je symptomatický.

Vyhledat „symptom“ na NZIP