symptom

Symptom je odborný výraz pro příznak. Nahromadění typických příznaků (symptomů) lékaři označují jako syndrom.

Odvozené přídavné jméno je symptomatický.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz symptom.