symptomatický

Symptomatický znamená „vykazující příznaky (symptomy)“ nebo „týkající se příznaků (symptomů)“. Příklady:

  • symptomatický pacient = pacient vykazující příznaky (nějakého onemocnění),
  • symptomatická léčba = léčba zaměřená na příznaky onemocnění,
  • symptomatické zlepšení = zlepšení příznaků,
  • apod.

Viz také asymptomatický, presymptomatický.