běžné denní činnosti

Běžné denní činnosti, všední denní činnosti neboli ADL (zkratka pochází z anglického názvu activities of daily living) jsou činnosti nezbytné pro péči o sebe sama, jako je vstávání z postele či ze židle, oblékání, jídlo, toaleta, koupání, osobní hygiena apod. Schopnost člověka vykonávat běžné denní činnosti se často používá jako měřítko zlepšování či zhoršování zdravotního stavu v průběhu nemoci nebo po úrazu.