psychosomatické potíže

Psychosomatické potíže jsou obtíže, které jsou způsobeny poruchou funkce orgánových systémů, aniž by existovalo nějaké tělesné poškození (tzv. funkční somatické obtíže) nebo se jedná o porušení rovnováhy mezi duševnem a tělesnem za účasti faktorů sociálního prostředí, která u pacienta vyvolává nejrůznější tělesné projevy (psychosomatické poruchy). Příkladem jsou bolesti hlavy, bolesti svalů, poruchy spánku, sexuální dysfunkce nebo dráždivý tračník. Takové potíže tvoří až třetinu všech důvodů ke konzultaci u praktického lékaře. Pacienti jsou pak ohroženi zbytečným vyšetřováním. Nemožnost využít běžné medicínské postupy přináší problémy lékaři i pacientovi. Pacienti s těmito potížemi mají obvykle silnější emocionální reakce a jsou náročnější na komunikaci. Obtíže mají dlouhodobější ráz a léčba není jednoduchá; jejím úspěšným základem je vytvoření silného pozitivního vztahu a vzájemné důvěry mezi praktickým lékařem a jeho pacientem.

Viz také psycho-, psychosomatika.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Psychosomatika