psychosomatické potíže

Pro celou řadu subjektivních potíží nenalezne lékař ani při rozsáhlém vyšetřování vysvětlení. Psychosomatické potíže jsou obtíže, které jsou způsobeny poruchou funkce systémů, aniž by existovalo nějaké tělesné poškození (tzv. funkční somatické obtíže) nebo se jedná o porušení rovnováhy mezi duševnem a tělesnem za účasti faktorů sociálního prostředí, která u pacienta vyvolává nejrůznější tělesné projevy (psychosomatické poruchy). Příkladem jsou bolesti hlavy, svalů, poruchy spánku, sexuální poruchy nebo dráždivý tračník. Takové potíže tvoří až třetinu všech důvodů ke konzultaci u praktického lékaře. Pacienti jsou pak ohroženi zbytečným vyšetřováním. Nemožnost využít běžné medicínské postupy přináší problémy lékaři i pacientovi. Pacienti s těmito potížemi mají obvykle silnější emocionální reakce a jsou náročnější na komunikaci. Obtíže mají dlouhodobější ráz a léčba není jednoduchá; jejím úspěšným základem je vytvoření silného pozitivního vztahu a vzájemné důvěry mezi praktickým lékařem a jeho pacientem.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Psychosomatika
Vyhledat „psychosomatické potíže“ na NZIP