sexuální dysfunkce

Pod pojmem sexuální dysfunkce se obecně rozumí poruchy sexuální výkonnosti, avšak konkrétní definice se různí. Za sexuální dysfunkcí může stát mnoho příčin, např. onemocnění, ale také stres nebo potíže ve vztahu. Podle okolností může hrát roli i více faktorů najednou. Sexuální prožitky jsou mimo jiné formovány určitými představami, očekáváními, zkušenostmi a mnoha jinými aspekty.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Sexuální dysfunkce
Vyhledat „sexuální dysfunkce“ na NZIP