Psychosomatika

Psychosomatika se zabývá vzájemným působením psychiky a těla. Zkoumá, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají tělesná onemocnění na psychické procesy. Tyto vlivy jsou rovněž potvrzeny výzkumy. Předtím, než je stanovena psychosomatická diagnóza, je v každém případě nutné důkladné lékařské vyšetření. Při léčbě se individuálně používají různé metody: od psychoterapie přes léky až po různé komplexnější metody léčby.


  • Psychosomatika: co to je?

    Psychosomatika zkoumá vzájemné působení těla a duše. Zabývá se otázkou, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají naopak tělesná onemocnění na duševní procesy. Vzájemné působení těla a duše na sebe bylo opakovaně potvrzeno vědeckými výzkumy.

  • Somatoformní poruchy: co to je?

    Pojmem somatizace či funkční porucha označují lékaři stav, kdy má člověk tělesné příznaky, pro které však nelze najít žádnou organickou příčinu. Má se za to, že potíže v tomto případě nějak souvisejí s celkovým psychickým rozpoložením člověka. Je důležité si uvědomit, že postižený člověk uváděné příznaky pociťuje velmi reálně a „nenamlouvá“ si je. V opačném případě se setkává s nepochopením, často i ze strany svého nejbližšího okolí.

  • Somatoformní poruchy: diagnóza a léčba

    V principu lze o diagnóze somatoformní poruchy uvažovat až poté, co byly jednoznačně vyloučeny organické příčiny potíží. Zároveň musí pro udávané potíže existovat vysvětlení, které má psychologický podklad.