psychosomatika

Psychosomatika se zabývá vzájemným působením psychiky a těla. Zkoumá, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají tělesná onemocnění na psychické procesy. Tyto vlivy jsou rovněž potvrzeny výzkumy. Předtím, než je stanovena psychosomatická diagnóza, je v každém případě nutné důkladné lékařské vyšetření. Při léčbě se individuálně používají různé metody: od psychoterapie přes léky až po různé komplexnější metody léčby.

Odvozené přídavné jméno je psychosomatický.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Psychosomatika
Vyhledat „psychosomatika“ na NZIP