psychosomatika

Psychosomatika se zabývá vzájemným působením psychiky a těla. Zkoumá, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají tělesná onemocnění na psychické procesy. Tyto vlivy jsou rovněž potvrzeny výzkumy. Předtím, než je stanovena psychosomatická diagnóza, je nutné důkladné lékařské vyšetření. Při léčbě se individuálně používají různé metody: od psychoterapie přes léky až po různé komplexnější metody léčby.

Odvozené přídavné jméno je psychosomatický.

Viz také psycho-, psychosomatické potíže.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Psychosomatika