intraarteriální

Intraarteriální znamená buď „uvnitř tepny“ (o něčem, co se v tepně již vyskytuje) nebo „do tepny“ (o léku, který je do tepny podáván, nejčastěji prostřednictvím kanyly). Například pojem intraarteriální trombolýza znamená, že pacientovi je do tepny podán lék, který rozpustí krevní sraženinu (trombus). Intraarteriálně mohou být podávána i jiná léčiva, například cytostatika (při protinádorové léčbě) apod.

Viz také intra-.