význam pohybu pro zdraví

Dnes panuje všeobecná odborná shoda, že dostatek pohybu představuje klíčový aspekt prevence a podpory zdraví. Pohyb má příznivý vliv na kvalitu života, kvalitu spánku, zlepšení kognitivních funkcí a obecně lepší náladu a životní pohodu. Pro zdravotní účinky pohybové aktivity platí: „Cokoli je lepší než nic. Více je lepší než méně.“ Pohybová aktivita snižuje riziko srdečně-cévního onemocnění o 35 %, cukrovky o 40 % a zhoubného nádoru prsu o 20 %. Doporučený objem pohybové aktivity je individuální, typicky např. 30 minut 5× týdně do mírného zapocení. Univerzální doporučenou pohybovou aktivitou je svižná chůze.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Pohybová aktivita