podpora zdraví

Podpora zdraví je „proces umožňující lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím a zlepšovat jej“ (podle definice Světové zdravotnické organizace z roku 1986).

Pojem souvisí s kategoriemi:

Podpora zdraví