infektologie

Infektologie neboli infekční lékařství je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou infekčních onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je infektologický, lékař specializující se na infektologii se nazývá infektolog.

Viz také infekce, -ologie.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Infekční nemoci