bezpečí pacienta

Pod pojmem bezpečí pacienta se rozumí ochrana pacienta před zbytečnou újmou nebo potenciální újmou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Související příspěvky:

Vyhledat „bezpečí pacienta“ na NZIP