primární imunodeficience

Primární imunodeficience je vrozená porucha imunitního systému. Její příčinou je změna v genech, která způsobuje poruchy tvorby proteinů, které se podílejí na funkci imunitního systému. Výsledkem jsou různě závažné poruchy imunity, jejichž důsledkem je zvýšená náchylnost k infekčním onemocněním.

Viz také imunodeficience, sekundární imunodeficience.