behaviorální technik

Behaviorální technik pracuje pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistenta behaviorálního analytika v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Práce behaviorálního technika se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také behaviorální.