behaviorální technik

Behaviorální technik pracuje pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistent behaviorálního analytika v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Práce behaviorálního technika se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Vyhledat „behaviorální technik“ na NZIP