asistent behaviorálního analytika

Asistent behaviorálního analytika pracuje pod odborným dohledem behaviorálního analytika v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Práce asistenta behaviorálního analytika se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také behaviorální.