behaviorální analytik

Behaviorální analytik pracuje v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Práce behaviorálního analytika se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Vyhledat „behaviorální analytik“ na NZIP