lůžková péče

Lůžková péče je podle zákona o zdravotních službách definována jako zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Lůžková péče musí být poskytována v rámci nepřetržitého provozu.

Pokud to vyžaduje charakter onemocnění, doporučí lékař primární péče, lékař urgentního příjmu nebo ambulantní specialista pacientovi léčbu v zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo mu přijetí sám dohodne. Ve zdravotnických zařízeních je lůžková péče poskytována jako:

Opakem lůžkové péče je ambulantní péče.